Betong

Inom Storstockholmsområdet är Stockholms Åkeri den största transportören av fabriksbetong till bygg- och anläggningsföretagen. Vi erbjuder betongbilar med roterare. Till dessa finns rännor av olika längd. En del av våra fordon är kundprofilerade d.v.s. är lackerade i kundens färger och med dennes logotyp.

Beställning av betong sker hos respektive betongtillverkare.

Kontakta oss

08-449 21 90